Hà Nội Tuyển dụng GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LOGISTIC lương UP to 3000USD

Hong Can

Thành Viên Mới
Advisewise tuyển dụng vị trí GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LOGISTIC tại Hà Nội mức lương hấp dẫn UP to 3000USD
Mô tả:
Setup từ A đến Z cho một Công ty chuyên về Logistic:
  • Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty;
  • Tổ chức xây dựng quy trình nghiệp vụ chuẩn – đảm bảo việc vận hành xuyên suốt trong khối vận tải của công ty và liên kết các phòng/ban/đơn vị toàn hệ thống;
  • Xây dựng cơ cấu, quản lý nhân sự và giám sát toàn bộ hoạt động của công ty;
>>> Xem thông tin chi tiết & Ứng tuyển tại: https://bit.ly/3pJnoD5
 
Top