Từ điển thuật ngữ xuất nhập khẩu - logistics Online

Nguyên Đăng Việt nam - First class freight forwarder Tại Việt nam
Chúng tôi xin giới thiệu Từ điển Thuật ngữ Chuyên Ngành Xuất nhập khẩu - logistics
Hiện từ điển này vẫn đang trong quá trình phát triển, rất mong được sự ủng hộ và đóng góp của các bạn!
Hãy cùng nhau xây dựng những giá trị góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhành xuất nhập khẩu - logistics nước nhà
Các bạn có thể tra cứu các thuật ngữ chuyên ngành tại Đây: https://nguyendang.net.vn/vi/kien-thuc-xuat-nhap-khau/
 
Top