Kênh Vận Tải Trong Nước Và Quốc Tế

Kiến Thức Thủ tục nhậu khẩu cocktail nồng độ cồn 3,8%

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin XNK, 10/8/17.

lượt đọc: 150 / trả lời: 0

 1. Admin XNK

  Admin XNK Administrator Thành viên BQT

  Admin XNK:
  Thủ tục nhậu khẩu cocktail nồng độ cồn 3,8%.PNG
  1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn:

  Bạn đọc tham khảo Thông tư 45/2010/TT-BYT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 22/12/2010 nêu tại Phụ lục II. Các chỉ tiêu hóa học của đồ uống có cồn.

  2. Chính sách nhập khẩu:

  - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn thực phẩm.

  -Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTTT-BCT ngày 09/04/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Theo đó, mặt hàng bia, rượu thuộc phụ lục III- Danh mục các sản phẩm, nhóm sản phẩm, thực phẩm; hàng hoá thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

  - Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

  3. Xác định mã HS:

  - Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

  - Căn cứ vào thực tế tính chất, thành phần cấu tạo,… của hàng hóa nhập khẩu và áp dụng sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp với thực tế.

  - Ngoài ra để xác định chính xác mã số HS trước khi làm thủ tục hải quan, bạn đọc có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  Bạn đọc tham khảo nhóm mã HS: 2204, 2205, 2206, 2207, 2208.

  4. Chính sách thuế:

  Mặt hàng bia, rượu nhập khẩu để kinh doanh, tuỳ theo từng loại cụ thể, có thể chịu các loại thuế khi nhập khẩu gồm: thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt.

  - Thuế suất thuế nhập khẩu: Bạn đọc tham khảo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm Nghị định 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2016.

  - Thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt: Bạn đọc tham khảo Biểu thuế đặc biệt quy định tại khoản 4, Điều 1, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi số 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/01/2016.

  - Thuế suất thuế GTGT: Bạn đọc tham khảo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam.
  https://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=32732 -Nguồn: Tổng cục Hải quan