Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Bryan Trần, 20/4/17.

 1. Bryan Trần
  Bryan Trần:Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi, thủy sản chưa được phép lưu hành tại Việt Nam
  Tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ đã quy định
  Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành.PNG

  Theo đó,tổ chức, cá nhân có nhu cầu khẩu thức ăn chăn nuôi chưa được phép lưu hành để :
  • Giới thiệu tại hội chợ, triển lãm hoặc nghiên cứu
  Hồ sơ gồm:
  1. Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm;
  2. Giấy xác nhận về việc tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm tại Việt Nam.
  • Làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm
  Hồ sơ gồm:
  1. Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để làm mẫu phân tích tại phòng thử nghiệm.
  2. Văn bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ phân tích giữa một bên là phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp trong nước với một bên là phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý về thức ăn chăn nuôi của nước xuất xứ, trong đó có cam kết sản phẩm nhập khẩu là phi thương mại.
  • Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để nghiên cứu,
  Hồ sơ gồm:
  1. Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để nghiên cứu; Đề cương nghiên cứu kèm theo.
  • Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu
  Hồ sơ bao gồm:
  1. Đơn đề nghị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu.
  2. Hợp đồng sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích xuất khẩu. phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam về việc nhập hàng hóa để sản xuất, gia công nhằm mục đích xuất khẩu.

  Bộ NN&PTNT sẽ có văn bản trả lời sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân.
  Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ,
  • Có văn bản trả lời về việc chấp thuận cho nhập khẩu
  • Trường hợp không chấp thuận sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.