Nga My - Vinacontrol

Thành Viên Mới
Theo Thông tư số 22/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó:

- Thang máy và các bộ phận an toàn của thang máy

- Thang cuốn; Băng tải chở người và các bộ phận an toàn

Là một trong các thiết bị sản phẩm nằm trong danh mục hàng hóa nhóm 2.

Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 công bố hợp quy thông qua hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu theo Quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) là tổ chức được Bộ LĐTBXH chỉ định có năng lực chứng nhận hợp quy máy móc, thiết bị;

1. Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy (CNHQ) hàng nhập khẩu tại Vinacontrol CE gồm:

- Bản đăng ký KTCL/CNHQ;
- Bản sao hợp đồng mua bán và danh mục hàng hóa kèm theo hợp đồng:
- Bản sao hợp đồng nhập khẩu (Contract);

- Bản sao danh mục hàng hóa (Packing List);
- Bản sao Hóa đơn (Invoice);
- Bản sao Vận đơn (B/L);
- Các chứng thư chất lượng;
- Bản giới thiệu, thuyết minh, các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu của tiêu chuẩn kiểm tra.

2. Tiến hành đánh giá, kiểm tra sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu theo các nội dung sau đây:

- Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra;

- Thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng khi cần thiết.

3. Vinacontrol CE thông báo cho người nhập khẩu, xác nhận hàng hóa đã đáp ứng yêu cầu chất lượng để được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa với cơ quan hải quan.

Để được tư vấn đầy đủ, rõ ràng mọi thắc liên quan hãy liên hệ ngay với Hotline: 0968 044 429 – Ms My hoặc qua Mail: ntmy@vnce.vn ; Skype: nina.my100
 
Top