Kênh Vận Tải Trong Nước Và Quốc Tế

Kiến Thức Thủ tục nhập khẩu máy tính xách tay (laptop)

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin XNK, 13/7/17.

lượt đọc: 330 / trả lời: 0

 1. Admin XNK

  Admin XNK Administrator Thành viên BQT

  Admin XNK:
  Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau:
  1/ Về chính sách mặt hàng
  Căn cứ Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông "Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng" thì “Máy tính xách tay, kể cả notebook, subnotebook, tablet PC đã qua sử dụng” thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.
  Nếu hàng hóa công ty bạn nhập khẩu là máy tính xách tay mới 100% thì được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

  2/ Về thủ tục quản lý chuyên ngành
  - Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài” thì Máy tính xách tay mới 100%” không phải xin giấy phép nhập khẩu.
  - Căn cứ phụ lục Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông thì “Máy tính xách tay kể cả notebook và subnotebook” thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  - Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ "Quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện":
  + Máy tính xách tay phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
  Điều 1. Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu
  … 2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay…”
  + Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đối với máy tính xách tay được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
  Điều 2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng
  … 2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại
  a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với tủ giữ lạnh thương mại;
  b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy in;
  c) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy tính xách tay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019;
  d) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với máy tính xách tay từ ngày 01 tháng 01 năm 2020…”
  + Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu được quy định tại khoản 4 Điều 3 Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
  Điều 3. Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
  … 4. Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay: Lộ trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.”
  - Căn cứ Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông "Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông" thì “Máy tính xách tay (Laptop and portable computer)” thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng là TCVN 7189:2009.
  Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nêu tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 được thực hiện theo Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông "Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông".
  - Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 6 Chương 1 Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông "Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin về truyền thông" thì:
  Điều 6. Các Danh mục sản phẩm và hình thức quản lý
  … 3. Đối với “Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy”, tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu các sản phẩm thuộc danh mục này, trừ các trường hợp quy định tại Điều 8 của Thông tư này, phải thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại Chương III và sử dụng dấu hợp quy theo quy định tại Chương IV của Thông tư này.”
  3/ Về thủ tục hải quan
  Bạn đọc tham khảo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.
  Nguồn: Tổng cục Hải quan https://www.customs.gov.vn/Lists/TuVanTrucTuyen/Details.aspx?ID=31604