Thủ Tục Nhập Khẩu Máy In Mới 100%

Admin

Admin
Thành viên BQT
Giới Thiệu Về Nhập Khẩu máy In Mới 100%
Với sự ra đời của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 đơn giản như sau:
- Máy in kỹ thuật số có 2 loại : Máy in laser và Máy in phun.


- Máy in mới 100% không phải xin giấy phép nhập khẩu bao gồm:
+ Máy in laser có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống và không có kết hợp tính năng photocopy màu (đa màu) ( mới 100% + không quá 03 năm) ( CCHQ Đức Hòa)
+ Máy in phun có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống và không có kết hợp tính năng photocopy màu (đa màu) ( mới 100% + không quá 03 năm) ( CCHQ Đức Hòa)
+ Máy in nhiệt, Máy in 3D .( CCHQ Đức Hòa)
- Máy in 3 D như các hàng hóa thông thường khác: Máy in 3D Canon ( mới 100% như các hàng hóa thông thường khác, không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.)
+ Máy in laser màu mới 100%
- Xin giấy phép nhập khẩu Bộ Thông tin và truyền thông

+ Đối với Máy dao cắt (xén) giấy thì chỉ với loại Máy dao cắt (xén) giấy dùng để cắt gia công hoàn thiện sản phẩm in ( không quá 25 năm) .( CCHQ Đức Hòa)
Mã HS và Thuế nhập khẩu máy In Mới 100%
Thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng máy in như sau:
- Máy in offset, in cuộn, HS: 8443.11.00, thuế suất là 0%;
- Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước ở dạng không gấp một chiều không quá 22cm và chiều kia không quá 36 cm), HS 8443.12.00, thuế suất là 0%;
- Máy in offset khác, HS 8443.13.00, thuế suất là 2%.
Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng in offset thuộc HS 8443.13.00 được điều chỉnh từ 0% lên 2% từ 1/1/2014 (sử dụng giấy với kích thước ở dạng không gấp một chiều không quá 22cm và chiều kia không quá 36 cm).

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ( FTA: ATIGA, ASEAN- Trung Quốc ASEAN- Hàn Quốc, ASEAN- Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản là 0%).
Loại máy in offset, in theo tờ khổ 74cm x 104cm. phân loại vào HS 8443.13.00.
 
Sửa lần cuối:
Giới Thiệu Về Nhập Khẩu máy In Mới 100%
Với sự ra đời của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 đơn giản như sau:- Máy in kỹ thuật số có 2 loại : Máy in laser và Máy in phun.

- Máy in mới 100% không phải xin giấy phép nhập khẩu bao gồm:
+ Máy in laser có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống và không có kết hợp tính năng photocopy màu (đa màu) ( mới 100% + không quá 03 năm) ( CCHQ Đức Hòa)+ Máy in phun có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống và không có kết hợp tính năng photocopy màu (đa màu) ( mới 100% + không quá 03 năm) ( CCHQ Đức Hòa)+ Máy in nhiệt, Máy in 3D .( CCHQ Đức Hòa)- Máy in 3 D như các hàng hóa thông thường khác: Máy in 3D Canon ( mới 100% như các hàng hóa thông thường khác, không phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Thông tin và Truyền thông.)

+ Máy in laser màu mới 100%- Xin giấy phép nhập khẩu Bộ Thông tin và truyền thông

+ Đối với Máy dao cắt (xén) giấy thì chỉ với loại Máy dao cắt (xén) giấy dùng để cắt gia công hoàn thiện sản phẩm in ( không quá 25 năm) .( CCHQ Đức Hòa)

xem =>: Thủ tục nhập khẩu các loại máy in đã qua sử dụng

Hồ sơ nhập khẩu bao gồm máy In Mới 100%:


- vui lòng liên hệ được tư vấn và hỗ trợ, chúng tôi hơn 20 năm trong lĩnh vực tư vấn và làm thủ tục hải quan. các loại máy in chúng tôi thường nhập khẩu cho các doanh nghiệp thương mại :

1. Máy in laser Canon LBP 2900 :

2. Máy in Canon LBP 3300 :

3. Máy in phun màu Epson T60 :(khổ A4)

4. Máy in Laser Brother HL 2240D:

5. Máy in đa chức năng Brother 1511 :

Mã HS và Thuế nhập khẩu máy In Mới 100%
Thuế nhập khẩu ưu đãi các mặt hàng máy in như sau:- Máy in offset, in cuộn, HS: 8443.11.00, thuế suất là 0%;

- Máy in offset, in theo tờ, loại sử dụng trong văn phòng (sử dụng giấy với kích thước ở dạng không gấp một chiều không quá 22cm và chiều kia không quá 36 cm), HS 8443.12.00, thuế suất là 0%;- Máy in offset khác, HS 8443.13.00, thuế suất là 2%.Thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng in offset thuộc HS 8443.13.00 được điều chỉnh từ 0% lên 2% từ 1/1/2014 (sử dụng giấy với kích thước ở dạng không gấp một chiều không quá 22cm và chiều kia không quá 36 cm).Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ( FTA: ATIGA, ASEAN- Trung Quốc ASEAN- Hàn Quốc, ASEAN- Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản là 0%).Loại máy in offset, in theo tờ khổ 74cm x 104cm. phân loại vào HS 8443.13.00.
Cảm ơn bài viết
 

Admin

Admin
Thành viên BQT
PHỤ LỤC I
DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC IN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Máy in sử dụng công nghệ ốp-xét (offset), ống đồng, flexo và máy in lưới (lụa)
Giấy phép nhập khẩu
Được sản xuất không quá 20 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
II Máy in sử dụng công nghệ kỹ thuật số
1 Máy in laser
1.1 Máy in laser có tốc độ in trên 50 tờ (khổ A4)/phút

Giấy phép nhập khẩu
Được sản xuất không quá 07 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
1.2 Máy in laser có tốc độ in trên 50 tờ (khổ A4)/phút kết hợp tính năng photocopy màu (đa màu)
Giấy phép nhập khẩu
1.3 Máy in laser có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống có kết hợp tính năng photocopy màu (đa màu)
Giấy phép nhập khẩu
Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
1.4 Máy in laser có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống.
Không phải có giấy phép nhập khẩu
2 Máy in phun
2.1 Máy in phun có tốc độ in trên 50 tờ (khổ A4)/phút hoặc có khổ in trên A3

Giấy phép nhập khẩu
Được sản xuất không quá 07 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
2.2 Máy in phun có tốc độ in trên 50 tờ (khổ A4)/phút hoặc có khổ in trên A3 kết hợp tính năng photocopy màu (đa màu)
Giấy phép nhập khẩu
2.3 Máy in phun có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ A3 trở xuống kết hợp tính năng photocopy màu (đa màu)
Giấy phép nhập khẩu
Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
2.4 Máy in phun có tốc độ in từ 50 tờ (khổ A4)/phút trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống
Không phải có giấy phép nhập khẩu
III Máy in nhiệt, máy in 3D và loại khác
Không phải có giấy phép nhập khẩu
 

Admin

Admin
Thành viên BQT
4. Thiết bị photocopy
Yêu cầu đối với hàng hóa :Chưa qua sử dụng (mới 100%) và được sản xuất không quá 03 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu
1 Máy photocopy màu (đa màu) chỉ có tính năng photocopy hoặc kết hợp tính năng khác
Giấy phép nhập khẩu
2 Máy photocopy đơn màu chỉ có tính năng photocopy hoặc kết hợp tính năng khác
Không phải có giấy phép nhập khẩu
 

Admin

Admin
Thành viên BQT
PHỤ LỤC II
DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)


Xuất bản phẩm(*)
(theo mã số HS)


Thủ tục nhập khẩu đối với xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh
Thuộc các nhóm:
- 49.01;
- 4903.00.00;
- 4904.00.00;
- 49.05;
- 4910.00.00.

Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu
Giấy phép nhập khẩu

Thủ tục nhập khẩu đối với xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh
Thuộc nhóm: 49.11

(trừ các mã:

- 4911.91;
- 4911.91.21;
- 4911.91.31;
- 4911.99.10;
- 4911.99.20)
Văn bản xác nhận đăng ký nhập khẩu
Giấy phép nhập khẩu
 
Top