Kênh Vận Tải Trong Nước Và Quốc Tế

Kiến Thức Thủ tục nhập khẩu máy cắt thép

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin XNK, 19/7/17.

lượt đọc: 124 / trả lời: 0

  1. Admin XNK

    Admin XNK Administrator Thành viên BQT

    Admin XNK:
    Máy cắt thép tự động và máy tạo hình đầu neo thép mới 100% không thuộc Danh mục cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Do đó, công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu như hàng hoá thông thường khác. Hồ sơ thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTCngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

    Các loại máy móc công ty nêu không thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ được quy định tại Quyết định số 1171/QĐ-BKHCNngày 27/5/2015 và không thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Chính phủ