Kênh Vận Tải Trong Nước Và Quốc Tế

Kiến Thức Thủ tục nhập khẩu Bột protein, BCAA (dạng viên và dạng bột), omega 3 và vitamin cho tiêu dùng

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Nhut Tran, 9/8/17.

lượt đọc: 113 / trả lời: 0

 1. Nhut Tran

  Nhut Tran Moderator

  Nhut Tran:
  1/ Về định mức miễn thuế đối với hàng quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tồ chức cá nhân: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định 31/2015/QĐ- TTg ngày 04/08/2015 quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế.

  2/ Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức hành lý, định mức tài sản di chuyển, định mức quà biếu, quà tặng, định mức hàng mẫu : thựu hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định 31/2015/QĐ- TTg ngày 04/08/2015.
  Theo đó, hàng hóa phải đảm bảo các quy định của pháp luật về chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tại thời điểm xuất khẩu, nhập khẩu; Phải nộp đủ các loại thuế theo quy định của pháp luật đối với số lượng hàng hóa vượt định mức quy định.

  3/ Về việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm:
  Căn cứ Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền do các Bộ quản lý ngành chỉ định...”.

  Như vậy, đối với mặt hàng TPCN nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
  4/ Thủ tục đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm thực hiện theo quy định tại Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ Y Tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế.