Thủ Tục Hành Chính Tiếp Tục Rút Ngắn Thời Gian

Thảo luận trong 'Thư Viện Xuất Nhập Khẩu' bắt đầu bởi Bryan Trần, 12/4/17.

 1. Bryan Trần
  Bryan Trần:Nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
  Thủ Tục Hành Chính Tiếp Tục Rút Ngắn Thời Gian.PNG
  Theo Cục Hải quan Bình Dương đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính:
  - Hiện đại hóa cơ sở vật chất, tiếp tục triển khai mô hình kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container...
  - Tiếp tục duy trì và áp dụng hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS giai đoạn 2 đối với 100% doanh nghiệp trên địa bàn,
  - Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 3, 4 thông qua website của cục.
  Đơn vị phấn đấu đến năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đạt và vượt mức thông báo của ASEAN-4…

  theo báo bình dương