Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu như thế nào ?

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Bryan Trần, 13/4/17.

 1. Bryan Trần
  Bryan Trần:1. Đối tượng phải nộp thuế xuất nhập khẩu
  + Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu.
  + Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan,
  + Hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
  + Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
  Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu như thế nào.PNG
  2. không nộp thuế xuất nhập khẩu với các trường hợp sau:
  + Hàng viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;
  + hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan;
  + Hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.
  + Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.
  + Hàng quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển.
  + Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài.

  2. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế xuất khẩu như sau:
  + ( Điều 9 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016) +

  a. Phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa

  b. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp :
  + Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. nhưng phải nộp tiền chậm nộp.
  + Trường hợp hết thời hạn bảo lãnh mà người nộp thuế chưa nộp thuế và tiền chậm nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp đủ thuế và tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế.

  c. Trong tháng chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp. Trường hợp Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật hải quan. Quá thời hạn thì ( phải nộp đủ số tiền nợ thuế + tiền chậm nộp )