Quy Trình Khai Báo Hải Quan Tải Cảng Cát Lái

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin, 7/4/17.

 1. Admin
  Admin:Quy Trình Khai Báo Hải Quan Tải Cảng Cát Lái.PNG Quy Trình Cảng Cát Lái
  1. NHẬN NGUYÊN CONTAINER HÀNG NHẬP KHÔ 1
  2. HẠ BÃI CHỜ XUẤT CONTAINER HÀNG KHÔ 2

  3. NHẬN CONTAINER RỖNG KHÔ, LẠNH 2

  4. HÀNG NHẬP TÁI XUẤT 2

  5. HẠ CONTAINER HÀNG XUẤT THẲNG VỀ BÃI ĐÓNG HÀNG KIỂM HÓA 2

  6. KIỂM HÓA HÀNG XUẤT TRẢ VỀ SAI CẢNG 3

  7. CHUYỂN CONTAINER HÀNG XUẤT SANG BÃI ĐÓNG HÀNG ĐỂ KIỂM HÓA, RÚT RUỘT, SANG CONTAINER 3

  8. BỔ SUNG SAU CLOSING TIME 3

  9. CHUYỂN CONTAINER RỚT TÀU, NGANG TÀU 4

  10. ĐỔI CẢNG CHUYỂN TẢI 4

  11. LẤY CONTAINER HÀNG XUẤT RA KHỎI CẢNG 4

  12. CẤP LẠI PHIẾU XUẤT NHẬP BÃI LẦN 2 4

  13. HẠ CONTAINER HÀNG XUẤT PHÁT SINH KIỂM HÓA 5

  14. QUY TRÌNH NHẬP KHO CFS 5

  15. QUY TRÌNH KIỂM HOÁ TẠI KHO CFS 5

  16. QUY TRÌNH LẤY HÀNG TẠI KHO CFS 5

  17. QUY TRÌNH NHẬP KHO HÀNG XUẤT CFS 6

  18. QUY TRÌNH ĐÓNG CONT XUẤT CFS
   
 2. Huỳnh Tuyết Như
 3. na tran