Phí bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin, 20/4/17.

 1. Admin
  Admin:Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định:
  1. Mức thu
  2. Chế độ thu
  3. Nộp
  4. Quản lý và sử dụng phí thẩm định Phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.PNG
  Xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

  Theo dự thảo, người nộp phí là tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo hướng dẫn tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

  Dự thảo đề xuất mức thu phí thẩm định cấp, cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất:
  1. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu mức thu là 20 triệu đồng/hồ sơ;
  2. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhận uỷ thác không có kho, bãi lưu gữi phế liệu nhập khẩu mức thu 12 triệu đồng/hồ sơ.
  • Đối với mức phí thẩm định cấp,
  • cấp lại giấy xác nhận đối với trường hợp tổ chức,
  • cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:
  Giấy xác nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, mức phí được đề xuất như sau:
  Phí bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu.PNG