Nhập khẩu Linh kiện để thay thế không phải ghi nhãn phụ hàng hóa

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin, 22/4/17.

 1. Admin
  Admin:Đó là một trong những nội dung quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (NĐ 43), thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ.
  Nhập khẩu Linh kiện để thay thế không phải ghi nhãn phụ hàng hóa.PNG
  Hình ảnh Internet​
  Theo đó, Điều 8 của NĐ 43 quy định linh kiện nhập khẩu để thay thế các linh kiện bị hỏng trong dịch vụ bảo hành hàng hóa của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đối với hàng hóa đó, không bán ra thị trường, thuộc đối tượng hàng hóa không phải ghi nhãn phụ.
  Ngoài linh kiện nhập khẩu:
  • Nguyên liệu,
  • Phụ gia thực phẩm,
  • Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,
  • Linh kiện nhập khẩu về để sản xuất,
  => Linh kiện nhập khẩu như trên không bán ra thị trường cũng thuộc đối tượng không phải ghi nhãn phụ.

  Việc ghi nhãn phụ đối với hàng hóa được quy định tại Điều 8 NĐ 43 là một điểm mới so với Nghị định 89/2006/NĐ-CP

  Theo đó, bổ sung thêm hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại,
  • Hàng hóa đưa vào lưu thông trên thị trường vào trường hợp phải có nhãn phụ, bên cạnh hàng nhập khẩu như quy định hiện hành
  Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại,
  • Hàng hóa đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam”.
  Hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam:
  • Trên nhãn chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hàng hoá. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với nội dung ghi trên nhãn gốc.
  • Nhãn phụ phải được gắn trên hàng hóa hoặc bao bì thương phẩm của hàng hóa và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn gốc.
  • Nội dung ghi trên nhãn phụ là nội dung dịch nguyên ra tiếng Việt từ các nội dung bắt buộc ghi trên nhãn gốc và bổ sung các nội dung bắt buộc khác còn thiếu theo tính chất của hàng hóa.

  Bên cạnh đó, tổ chức và cá nhân ghi nhãn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung ghi.
  • Nội dung ghi trên nhãn phụ gồm cả nội dung được ghi bổ sung không làm hiểu sai nội dung trên nhãn gốc và phải phản ánh đúng bản chất và nguồn gốc của hàng hóa.
  • “Nhãn gốc của hàng hóa” là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa.
  • "Nhãn phụ" là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hoá bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hoá còn thiếu.