FY- SM01 Anti-stick mold agent (Chất chống dính FY-SM01)

Admin

Admin
Thành viên BQT
Hóa chất: FY- SM01 Anti-stick mold agent (Chất chống dính FY-SM01)

Số CAS: 66070-58-4

Thành phần
Styrene-Ethylene/Butylene block copolymer: 60%
Palmitic acid: 30%
Filler agent: 10%
 

Đính kèm

  • Anti stick mold agent (防粘劑 )_b28eb32f-8157-4c68-b6f2-79059feee8ae.pdf
    315 KB · Lượt xem: 0
Top