Được lợi gì khi Mua bảo hiểm cho hàng xuất khẩu ?

Bryan Trần

Thành viên tập sự
" Xin hỏi:
+ Chi phí bảo hiểm hàng hóa có cao không?
+ Những lợi ích gì khi mua bảo hiểm hàng hóa? "
Được lợi gì khi Mua bảo hiểm cho hàng xuất khẩu..PNG

- Hạn chế rủi ro đối với hàng hoá xuất khẩu:

+ Nhờ tăng cường công tác bảo quản,
+ kiểm tra đồng thời kết hợp các biện pháp đề phòng và hạn chế tổn thất.

Chi phí bảo hiểm hàng hóa khi Mua bảo hiểm cho hàng xuất khẩu
+ Rất thấp, thường chỉ từ 0,05%-0,3% số tiền bảo hiểm,
+ Tùy từng loại hàng hóa và điều kiện bảo hiểm cụ thể.

- Khách hàng sẽ được bồi thường một khoản tiền nhất định
+ khi hàng hóa bị tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm, thì được bảo toàn tài chính trong hoạt động kinh doanh

- Khi hàng hóa Mua bảo hiểm bị tổn thất
+ các bên tham gia sẽ được công ty bảo hiểm giúp đỡ về mặt pháp lý khi xảy ra tranh chấp với tàu hoặc các đối tượng có liên quan.
+ Nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi bên tham gia bảo hiểm đã trở thành nguyên tắc thể lệ và tập quán trong thương mại quốc tế
 

pjicosaigon

Thành Viên Mới
với một mức chi phí hợp lý, việc mua bảo hiểm hàng hóa sẽ giúp đỡ được chủ hàng khi không may có tổn thất xảy ra.
 
Top