Tp.HCM Dịch Vụ Làm Thủ Tục Nhập Khẩu Hóa Chất

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Nhut Tran, 8/5/17.

 1. Nhut Tran
  Nhut Tran:I - Các loại axit
  1 - Axit clohydric
  2 - Axit nitric
  3- Axit flosilicic
  4- Axit flohydric
  5- Axit phot phoric
  6- Axit sulfuric và oleum

  II - Các loại Oxit
  7 - Crom oxit & anhydride cromic
  8 - Chì oxit
  9 - Đồng oxit I và II
  10 - Kẽm oxit
  11 - Magie oxit
  12 - Nhôm oxit
  13 - Niken oxit
  14 - Sắt III oxit
  15 - Titan dioxit và Imenit làm giầu
  16 - Mangan dioxit

  III - Các loại hydroxit
  17 - Amoni hydroxit (amon hydroxit) và amoniac lỏng
  18 - Nhôm hydroxit
  19 - Xút

  IV - Các loại muối vô cơ
  20 - Amoni clorua (amon clorua)
  21- Amoni bicacbonat (amon bicacbonat)
  22 - Bari clorua
  23 - Bari cacbonat
  24 - Bạc nitrat
  25 – Canxi cacbonat
  26 - Canxi clorua
  27 - Can xi carbua (đất đèn)
  28 - Canxi hydro photphat
  29 - Canxi phot phat
  30 - Canxi florua
  31 - Canxi metasilicat (CMS)
  32 - Canxi hypoclorit (bột tẩy)
  33- Coban clorua ngậm 6 phân tử nước
  34 – Coban sunfat ngậm 7 phân tử nước
  35 - Chì cromat và kẽm dicromat
  36 - Chì nitrat
  37 - Đồng clorua ngậm 2 phân tử nước
  38 - Đồng sunfat ngậm 5 phân tử nước
  39 - Kẽm clorua
  40 - Kẽm sunfat ngậm 7 phân tử nước
  41 - Kẽm cromat
  42 - Kali clorat
  43 - Kali bicromat
  44 - Kali nitrat
  45 - Kali hydrophotphat
  46 - Kali photphat
  47 - Magiê clorua ngậm 6 phân tử nước
  48 - Magiê cacbonat
  49 - Magiê sunfat ngậm 7 phân tử nước
  50 - Natri cacbonat (soda)
  51- Natri hydrocacbonat
  52 - Natri sunfat
  53 - Natri sunfit
  54 - Natri hydrosunfit
  55 - Natri thiosunfat ngậm 5 phân tử nước
  56 - Natri bicromat
  57- Natri bicromat ngậm 2 phân tử nước
  58 - Natri hypoclorit (nước javen)
  59 - Natri florua
  60 - Natri flosilicat
  61 - Natri hydrophotphat
  62 - Natri photphat
  63 - Natri tripolyphotphat
  64 - Natri silicat dạng cục và dạng keo
  65 – Natri sunfur
  66 - Natri borat
  67 - Natri nhôm clorua và natri nhôm clorua ngậm 6
  phân tử nước
  68 - Nhôm nitrat
  69 - Nhôm sunfat (phèn đơn)
  70 - Nhôm kali sunfat (phèn kép)
  71 - Sắt III clorua
  72 - Sắt sunfat ngậm 7 phân tử nước
  73 - Sắt amoni sunfat (sắt amon sunfat) hay phèn sắt amoni)
  74 - Xanh Berlin (Berlin blue)
  75 - Sunfua cacbon

  V- Khí kỹ nghệ và á kim
  76 - Clo lỏng và khí
  77 - Cacbonic (rắn, lỏng và khí)
  78 - Nitơ lỏng và khí
  79 - Oxy
  80 - Lưu huỳnh
  81 - Graphit đã làm giàu
  82 - Phốt pho vàng và đỏ

  VI - Một số sản phẩm hữu cơ:
  83 - Khí axetylen
  84 - Naphtalen
  85 - Benzen
  86 - Xylen
  87 - Etyl alcol
  88 - Glyxerin
  89 - Phenol
  90 - Terpineol
  91- Tecpinhydrat
  92- Formalin
  93- Axit axetic
  94- Axit humic
  95- Axit stearic
  96- Axit terephthalic
  97- Axit salixylic
  98- Monocloruabenzen
  99- Bari stearat
  100- Magiê stearat

  B- HOÁ DƯỢC VÀ HOÁ CHẤT TINH KHIẾT
  I- Axit tinh khiết và tinh khiết phân tích
  101- Axit boric
  102- Axit clohydric
  103- Axit nitric
  104- Axit sunfuric
  105- Axit photphoric
  II- Oxit TK và TKP

  106- Canxi oxit
  107- Đồng oxit I và II
  108- Kẽm oxit
  Các loại hydroxit TK và TKP

  109- Amoni hydroxit (amon hydroxit)
  110- Bari hydroxit ngậm 8 phân tử nước
  111- Canxi hydroxit
  112- Nhôm hydroxit

  Các loại muối hoá chất TK và TKP

  113- Amoni bicacbonat (Amon bicacbonat)
  114- Amoni clorua (Amon clorua)
  115- Amoni nitrat (Amon nitrat)
  116- Amoni hydrophotphat (Amon hydrophotphat)
  117- Amoni dihydrophotphat (Amon dihydrophotphat)
  118- Bari clorua ngậm 2 phân tử nước
  119- Bari nitrat
  120- Bari sunfat ngậm 5 phân tử nước
  121- Bac nitrat
  122- Canxi cacbonat
  123- Canxi clorua
  124- Canxi nitrat ngậm 4 phân tử nước
  125- Đồng clorua ngậm 2 phân tử nước
  126- Đồng cacbonat; đồng hydroxit
  127- Đồng sunfat ngậm 5 phân tử nước
  128- Kali clorua
  129- Kali bicromat
  130- Kali hydrophotphat
  131- Kali nitrat
  132- Kali permanganat
  133- Kali fericyanua
  134- Kali ferocyanua ngậm 3 phân tử nước
  135- Kali sunfat
  136- Kẽm clorua
  137- Kẽm sunfat ngậm 7 phân tử nước
  138- Magiê clorua
  139- Magiê sunfat
  140- Magiê cacbonat
  141- Natri borat ngậm 10 phân tử nước
  142- Natri hydrocacbonat
  143- Natri cacbonat
  144- Natri clorua
  145- Natri kali cacbonat
  146- Natri florua
  147- Natri flosilicat
  148- Natri hydrophotphat
  149- Natri photphat
  150- Natri tripohyphotphat
  151- Natri bisunfit
  152- Natri sunfit
  153- Natri thiosunfat
  154- Natri sunfat
  155- Nhôm clorua
  156- Nhôm sunfat ngậm 18 phân tử nước
  157- Nhôm kalisunfat ngậm 12 phân tử nước
  158- Sắt II amoni sunfat ngậm 6 phân tử nước
  (Sắt II amon sunfat ngậm 6 phân tử nước)
  159-Sắt III amoni sunfat ngậm 12 phân tử nước
  ( Sắt III amon sunfat ngậm 12 phân tử nước)
  160- Sắt II clorua
  161- Sắt II sunfat

  Một số sản phẩm hữu cơ
  162- Axeton
  163- Benzen
  164- Toluen
  165- Xylen
  166- Metanol
  167- Etanol
  168- Butanol
  169- Glixerin
  170- Phenol
  171- Tecpyneol
  172- Tecpyhydrat
  173- Formalin
  174- Axit axetic
  175- Axit salixilic
  176- Butyl axetat
  177- Tetra clorua cacbon
  178- Axit oxalic ngậm 2 phân tử nước
  179- Axit monocloroaxetic
  180- Axit stearic
  181- Amoni axetat (Amon axetat)
  182- Amoni oxalat (Amon oxalat)
  183- Kali oxalat
  184- Natri axetat
  185- Natri oxalat
  186- Magie sterat
  187- Dioctyl phthalate (DOP)
  188- 2-Ethyl hexanol (2-EH)
  189- Tetra isopropyl titanat (TPT)

  =======QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN=============
  Người nhập khẩu cung cấp các chứng từ:
  • - Vận tải đơn ( Bill )
  • - Hóa đơn thương mại mà người mua phải thanh toán cho người bán
  • - Tờ khai trị giá ( Invoice ) +Phiếu đóng gói ( packing list)
  • - Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (nếu có).
  • - Chứng từ nhập khẩu ( giấy chất lượng, kiễm dịch, COA…) ( nếu có)
  • - Tài liệu kỹ thuật (nếu có).
  Sài Gòn Tiến Đoàn tiếp nhập chứng từ ,tiến hành làm dịch vụ khai báo hải quan và thanh toán cước phí hãng tàu, cảng + Thuế nhập khẩu:

  Bước 1: thực hiện khai báo
  • - Truyền tờ khai hàng hóa nhập khẩu
  • - Thực hiện các chứng từ nhập khẩu ( công bố chất lượng, hun trùng, kiễm dịch,…)
  • - Mở tờ khai hải quan
  • - Thanh lý tờ khai,
  Bước 2: Thanh toán các chi phí và thuế
  • - Thanh toán thuế xuất nhập khẩu
  • - Thanh toán chi phí Hãng Tàu, lấy lệnh, giai hạn, cược Cont
  • - Thanh toán cước phí Cảng: nâng hạ, kiễm hóa
  • - Liên hệ xe chuyển hàng từ cảng về kho
  Bước 3: Bàn giao lại các hóa đơn, chứng từ hải quan Bước 3: Bàn giao lại các hóa đơn, chứng từ hải quan