Danh Mục văn Bản Bộ Y Tế

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin, 6/5/17.

 1. Admin
  Admin:Số Văn bản: 18/2008/QĐ-BYT
  Ngày ký: 06/05/2008
  Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008

  Số Văn bản: 48/2007/QĐ-BYT
  Ngày ký: 31/12/2007
  Về việc ban hành Quy chế Quản lý mỹ phẩm


  Số Văn bản: 01/2007/TT-BYT
  Ngày ký: 17/01/2007
  Hướng dẫn việc quản lý thuốc chữa bệnh cho người theo đường xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.


  Số Văn bản: 42/2006/QĐ-BYT
  Ngày ký: 28/12/2006
  Về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ- BYTngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thờiviệc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký


  Số Văn bản: 41/2006/QĐ-BYT
  Ngày ký: 28/12/2006
  Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Quy chế Quản lý mỹ phẩm ban hành kèm theo Quyết định số 35/2006/QĐ-BYT ngày 10/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế

  Số Văn bản: 17/2006/QĐ-BYT
  Ngày ký: 19/05/2006
  Hướng dẫn nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký  Số Văn bản: 09/2006/TT-BYT
  Ngày ký: 11/07/2006
  Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Mục IV và Phụ lục 9 của Thông tư số 08/2006/TT-BYT ngày 13/6/2006 của Bộ trưởng bộ Y tế hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế


  Số Văn bản: 08/2006/TT-BYT
  Ngày ký: 13/06/2006
  Hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế

  Số Văn bản: 06/2006/TT-BYT
  Ngày ký: 16/05/2006
  Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm
  A.HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

  HÌNH THỨC QUẢN LÝ
  Không có.


  B.HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU


  1. Chất gây nghiện, chất hướng tâm thần, tiền chất(bao gồmcả thuốc thành phẩm).
  Giấy phép nhập khẩu quy định rõ điều kiện và thủ tục cấp giấy phép.

  2. Thuốc thành phẩm phòng và chữa bệnh cho người, đã có sốđăng ký.
  Được nhập khẩu theo nhu cầu không phải xác nhận đơn hàng nhập khẩu.

  3. Thuốc thành phẩm phòng và chữa bệnh cho người, chưa cósố đăng ký.
  Giấy phép khảo nghiệm.

  4. Nguyên liệu sản xuất thuốc, dược liệu, tá dược, vỏ nangthuốc, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, loại mới sử dụng ởViệtNam.
  Giấy phép khảo nghiệm.

  5. Mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.
  Đăng ký lưu hành.

  6. Vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, ngoài danh mục được nhậpkhẩu theo nhu cầu.
  Giấy phép nhập khẩu.

  7 .Thiết bị y tế có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sứckhỏe con người, ngoài danh mục được nhập khẩu theo nhucầu.
  Giấy phép nhập khẩu.

  8. Hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng tronglĩnh vực gia dụng và y tế.
  Đăng ký lưu hành.


  Nguyên tắc quản lý:

  • Đối với nguyên liệu sản xuất thuốc, dược liệu, tá dược, vỏ nang thuốc bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc vắc xin, sinh phẩm miễn dịch thiết bị y tế, Bộ Y tế công bố danh mục hàng hoá được nhập khẩu theo nhu cầu, ngoài danh mục này phải có giấy phép nhập khẩu, quy định rõ điều kiện và thủ tục cấp giấy phép nhậpkhẩu.

  • Hàng hoá thuộc diện điều chỉnh của giấy phép khảo nghiệm phải tuân thủ nội dung khảo nghiệm và thời hạn khảo nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Căn cứ kết quả khảo nghiệm, Bộ Y tế quyết định cho phép hay không cho phép sử dụng tại Việt Nam. Khi được Bộ Y tế cho phép sử dụng tại Việt Nam, hàng hoá được nhập khẩu theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, trị giá, không phải xin giấy phép nhập khẩu hoặc xác nhận đơn hàng nhậpkhẩu.

  • Hànghoáthuộcdiệnđiềuchỉnhcủabiệnphápđăngkýlưuhành,khiđãcósốđăngký,đượcnhập khẩu theo nhu cầu, không bị hạn chế về số lượng, trị giá, không phải xin giấy phép nhập khẩu hoặc xác nhậnđơnhàngnhậpkhẩu.

  • Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện và cụ thể danh mục hàng hoá nêu trên theo mã số HS đúng trong Biểu thuế xuất nhậpkhẩu.