Danh Mục văn Bản Bộ Tài Nguyên Môi Trường

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin, 6/5/17.

 1. Admin
  Admin:Số Văn bản: 23/2006/QĐ-BTNMT
  Ngày ký: 26/12/2006
  Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại

  Số Văn bản: 15/2006/QĐ-BTNMT
  Ngày ký: 08/09/2006
  Về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

  Số Văn bản: 12/2006/QĐ-BTNMT
  Ngày ký: 08/09/2006
  Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất