Danh Mục văn Bản Bộ Nông Nghiệp

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin, 6/5/17.

 1. Admin
  Admin:Số Văn bản: 57/2008/QĐ-BNN
  Ngày ký: 02/05/2008
  V/v Ban hành Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh

  Số Văn bản: 89/2006/QĐ-BNN
  Ngày ký: 02/10/2006
  quản lý thuốc BVTV

  Số Văn bản: 51/2006/QĐ-BNN
  Ngày ký: 16/06/2006
  Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng vắc xin Lở mồm long móng  Số Văn bản: 101/2007/TT-BNN
  Ngày ký: 10/12/2007
  số 101/2007/tt-bnn ngày 10 tháng 12 năm 2007sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 32/2006/tt-bnn ngày 08 tháng 5 năm 2006 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn việc thực hiện nghị định số 12/2006/nđ-cp ngày 23 tháng 01 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiếtthi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài  Số Văn bản: 32/2006/TT-BNN
  Ngày ký: 08/05/2006
  Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài”  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


  A.HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU

  HÌNH THỨC QUẢN LÝ

  1 Động, thực vật hoang dã quý hiếm trên cạn, nguy cấp cần kiểm soát xuất khẩu theo quy định của Công ước CITES mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.
  • Động, thực vật hoang dã, quý hiếm trên cạn thuộc nhóm IIA và IIB quy định tại Nghị định số 48/2002/NĐ- CP ngày 22 tháng 4 năm 2002.
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT căn cứ quy định của Công ước CITES để công bố điều kiện và hướng dẫn thủ tục xuất khẩu.
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố điều kiện và hướng dẫn thủ tục xuất khẩu cụ thể.

  2 Giống cây trồng và giống vật nuôi quý hiếm.
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn theo quy định Pháp lệnh Giống cây trồng và Pháp lệnh Giống vật nuôi.
  3. Củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước.
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố điều kiện và hướng dẫn thủ tục xuất khẩu cụ thể.
  B. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

  HÌNH THỨC QUẢN LÝ

  1Thuốc thú y và nguyên liệu sản xuất thuốc thú y đăng ký nhập khẩu lần đầu tại Việt Nam.
  • Giấy phép khảo nghiệm.
  2. Chế phẩm sinh học, vi sinh học, hoá chất dùng trong thú y đăng ký nhập khẩu lần đầu vào Việt Nam.
  • Giấy phép khảo nghiệm.
  3 a) Thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật ngoài Danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.
  • Giấy phép nhập khẩu, quy định rõ điều kiện, số lượng và thủ tục cấp giấy phép.
  3. b) Thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục hạn chế sử dụng.
  • Giấy phép nhập khẩu, quy định rõ điều kiện, số lượng và thủ tục cấp giấy phép.
  4. Giống cây trồng, giống vật nuôi, côn trùng các loại chưa có ở Việt Nam.
  • Giấy phép khảo nghiệm.
  5. Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại mới lần đầu sử dụng tại Việt Nam.
  • Giấy phép khảo nghiệm.
  6. Phân bón loại mới lần đầu sử dụng tại Việt Nam.
  • Giấy phép khảo nghiệm.
  7. Nguồn gen của cây trồng, vật nuôi, vi sinh phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học, kỹ thuật.
  • Giấy phép nhập khẩu, quy định rõ điều kiện và thủ tục cấp giấy phép.
  8. Động, thực vật hoang dã cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định của Công ước CITES mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT căn cứ quy định của Công ước CITES để công bố điều kiện và hướng dẫn thủ tục nhập khẩu.