Danh mục sản phẩm bắt buộc phải Dán nhãn năng lượng theo TCNV

Thảo luận trong 'Hỏi Đáp Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Hàng Hoá' bắt đầu bởi Admin, 7/4/17.

 1. Admin
  Admin:Danh mục sản phẩm bắt buộc phải Dán nhãn năng lượng theo TCNV
  STT NHÓM HÀNG HÓA SỐ TCVN TÊN TCVN
  I THIẾT BỊ GIA DỤNG
  1 Đèn huỳnh quang ống thẳng TCVN 8249:2013
  Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng

  2 Đèn huỳnh quang compact TCVN 7896:2015
  Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng

  3 Chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang TCVN 8248:2013
  Balats điện từ – Hiệu suất năng lượng
  TCVN 7897:2013
  Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng

  4 Máy điều hòa nhiệt độ TCVN 7830:2012
  Máy Điều hòa không khí – Hiệu suất năng lượng
  TCVN 7831:2012
  Máy Điều hòa không khí không ống gió – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

  5 Tủ lạnh, tủ kết đông TCVN 7828:2013
  Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng
  TCVN 7829:2013
  Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

  6 Tủ giữ lạnh thương mại TCVN 10289:2014
  Tủ giữ lạnh thương mại – Hiệu suất năng lượng
  TCVN 10290:2014
  Tủ giữ lạnh thương mại – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
  7 Máy giặt lồng đứng sử dụng trong gia đình TCVN 8526:2013
  Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định

  8 Nồi cơm điện TCVN 8252:2009
  Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng

  9 Quạt điện TCVN 7826:2007
  Quạt điện – Hiệu suất năng lượng
  TCVN 7827:2007
  Quạt điện – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
  10 Máy thu hình TCVN 9537:2012
  Máy thu hình – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng
  TCVN 9536:2012
  Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng

  II NHÓM THIẾT BỊ VĂN PHÒNG VÀ THƯƠNG MẠI
  1 Máy phôtô copy TCVN 9510:2012
  Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng
  2 Màn hình máy tính TCVN 9508:2012
  Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng
  3 Máy in TCVN 9509:2012
  Máy in – Hiệu suất năng lượng

  III NHÓM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
  1 Máy biến áp phân phối ba pha TCVN 8525:2010
  Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định
  2 Động cơ điện TCVN 7450-1 :2013
  Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 1: Hiệu suất năng lượng tối thiểu
  TCVN 7450-2 :2013
  Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
  3 Nồi hơi TCVN 8630:2010
  Nồi hơi – Hiệu suất năng lượng và phương pháp thử