Công văn: 3336/TCHQ-TXNK ngày 02/7/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Admin

Admin
Thành viên BQT
Công văn số: 3336/TCHQ-TXNK ngày 02/7/2021 của Tổng cục Hải quan V/v Áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia
 

Đính kèm

  • Vanban_3336.PDF
    1,011.5 KB · Lượt xem: 1
Top