Chi Phí Kiễm Dịch Thực Vật 2017

chi phsi kiễm dịch thực vật 2017.jpg
CHI PHÍ KIỄM DỊCH THỰC VẬT MỚI NHẤT 2017PHÍ KIỂM DỊCH THỰC VẬT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU ( ÁP DỤNG TỪ 01/01/2017 THEO THÔNG TƯ SỐ 231/2016/TT-BTC NGÀY 11/11/2016 )

_ Mức thu quy định tại Biểu phí nêu trên chưa bao gồm chi công tác phí cho cán bộ trực tiếp thực hiện lấy mẫu, kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Mức chi công tác phí cho cán bộ trực tiếp thực hiện lấy mẫu, kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật: Áp dụng theo chế độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Người nộp phí phải trả cho tổ chức thu phí khi có phát sinh chi phí này. Khi phát sinh chi phí này, tổ chức thu phí sẽ Thông báo mức thu cho người nộp phí trước khi tiến hành công tác lấy mẫu, kiểm tra vật thể.

_ Lô hàng có khối lượng trên 500 (tấn, m³) được phân lô theo hầm tầu, kho để kiểm dịch và tính phí kiểm dịch, hoặc cộng thêm phí kiểm dịch phần còn lại với phí kiểm dịch của lô 500 (tấn, m³).

_ Thực tế phân tích, giám định chỉ tiêu nào thì thu phí theo chỉ tiêu đó. _ Trọng lượng thực tế (tấn, m³) nằm trong khoảng giữa 2 lô hàng thì thực hiện nguyên tắc làm tròn (≥ 0,5 tính vào lô liền kề trên < 0,5 tính vào lô liền kề dưới).

_ Lô hàng có khối lượng nhỏ ≤ 01 kg (hạt giống), ≤ 10 cá thể (cành ghép, mắt ghép, hom giống, củ giống) bao gồm nhiều chủng loại giống khác nhau được tính phí KDTV tương đương với phí KDTV của 1 lô hàng. _ Phí giám sát khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật được tính bằng 50% mức thu theo mục này. (*) Nếu lô hàng là củ không làm giống có trọng lượng đến 10 Kg thì mức thu là 15.000VNĐ
 

Đính kèm

  • phi kdtv 2017.pdf
    606.2 KB · Lượt xem: 25
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top