xuất nhập khẩu thủy sản

  1. Q

    cước vận chuyển ấn độ - trung đông giá tốt 2018

    CƯỚC VẬN CHUYỂN ẤN ĐỘ - TRUNG ĐÔNG GIÁ TỐT 2018 Công ty TNHH Giao Nhận TMDV Vân Long với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ xuất nhập khẩu mang tới cho quý khách hàng dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi, ân cần và giá cước vô cùng cạnh tranh. Hiện tại, chúng tôi đang có giá cước rất tốt...
  2. Admin

    Quy Định Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản

    Mục 10. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN Điều 31. Xuất khẩu thuỷ sản 1. Cấm xuất khẩu: Cấm xuất khẩu các loài thủy sản có tên trong Danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 2. Xuất...
Top