xuất - nhập khẩu giống cây trồng

  1. Admin

    Quy Định Xuất - Nhập Khẩu Giống Cây Trồng

    Mục 3. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG Điều 13. Xuất khẩu giống cây trồng 1. Cấm xuất khẩu: Thương nhân không được xuất khẩu giống cây trồng có trong Danh mục giống cây trồng quý hiếm cấm xuất khẩu theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 2. Xuất khẩu có giấy phép: a)...
Top