xin giấy phép nhập khẩu

 1. Admin

  Danh Mục văn Bản Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch

  Số Văn bản: 1275/BVHTTDL-KHTC Ngày ký: 31/10/2007 Ban hành danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch Số Văn bản: 48/2006/TT-BVHTT Ngày ký: 05/05/2006 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương...
 2. Admin

  Danh Mục văn Bản Bộ Nông Nghiệp

  Số Văn bản: 57/2008/QĐ-BNN Ngày ký: 02/05/2008 V/v Ban hành Danh mục giống thuỷ sản được phép sản xuất, kinh doanh Số Văn bản: 89/2006/QĐ-BNN Ngày ký: 02/10/2006 quản lý thuốc BVTV Số Văn bản: 51/2006/QĐ-BNN Ngày ký: 16/06/2006 Quy định về điều kiện nhập khẩu, kinh doanh và phân phối, cung ứng...
 3. Admin

  Danh Mục văn Bản Bộ Y Tế

  Số Văn bản: 18/2008/QĐ-BYT Ngày ký: 06/05/2008 Về việc ban hành Danh mục hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được phép đăng ký để sử dụng, được phép đăng ký nhưng hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008 Số Văn bản: 48/2007/QĐ-BYT Ngày...
 4. Admin

  Danh Mục văn Bản Bộ Bưu Chính Viễn Thông

  Số Văn bản: 11/2007/QĐ-BBCVT Ngày ký: 24/05/2007 Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2006/QĐ-BBCVT ngày 30 tháng 06 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu Số Văn bản: 45/2006/QĐ-BBCVT Ngày ký: 03/11/2006 Ban...
 5. Admin

  Danh Mục văn Bản Bộ Tài Nguyên Môi Trường

  Số Văn bản: 23/2006/QĐ-BTNMT Ngày ký: 26/12/2006 Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại Số Văn bản: 15/2006/QĐ-BTNMT Ngày ký: 08/09/2006 Về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu Số Văn bản: 12/2006/QĐ-BTNMT Ngày ký: 08/09/2006 Về việc ban hành...
 6. Admin

  Danh Mục văn Bản Bộ Công Thương

  Số Văn bản: 17/2008/TT-BCT Ngày ký: 12/12/2008 Hướng dẫn thực hiện việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng Số Văn bản: 16/2008/TT-BCT Ngày ký: 09/12/2008 Hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm...
 7. Admin

  Danh Mục văn Bản Bộ Công Nghiệp

  BỘ CÔNG NGHIỆP Số Văn bản: 41/2006/QĐ-BCN Ngày ký: 01/12/2006 Sửa đổi Điều 6, khoản d Điều 8 của Quy chế quản lý tiền chấtsử dụng trong lĩnh vực công nghiệp(Ban hành kèm theo Quyết định 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Danh mục và Quy chế quản lý tiền...
Top