xử lý từ chối c/o của hải quan

  1. Huỳnh Tuyết Như

    Hỏi Đáp xử lý từ chối C/O của Hải Quan

    Công ty K ký hợp đồng nhập khẩu lô hàng gồm 10 cái tivi từ một đối tác tại Singapre. Lô hàng được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Tờ khai đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tại thời điểm đăng ký tờ khai, công ty nộp C/O form E do Trung Quốc phát hành...
Top