vận tải container cont 40' 20'

  1. Nhut Tran

    Tp.HCM Vận tải container cont 40' 20'

    Vận tải nội địa Các hạng mục Lợi ích mang lại - Vận chuyển hàng từ cảng về kho theo chỉ định và ngược lại. - Vận tải container lạnh (đối với các mặt hàng thủy sản, thực phẩm…) - Hàng được vận chuyển nhanh chóng bởi đội ngũ lái xe có nhiều kinh nghiệm và thông thạo địa hình, đường đi. - Giá vận...
Top