vi phạm quy định hợp quy

  1. Admin

    Vi phạm quy định về hợp quy

    Điều 19. Vi phạm quy định về hợp quy 1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố hợp quy, dấu hợp quy trong buôn bán sản phẩm, hàng hóa phải thực hiện công bố hợp quy như sau: a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng trong trường hợp lô hàng vi phạm có...
Top