vi phạm quy định công bố chất lượng

  1. Admin

    Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng

    Điều 17. Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định trong sản xuất hoặc nhập khẩu. 2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a)...
Top