vi phạm hợp chuẩn

  1. Admin

    Vi phạm quy định về hợp chuẩn

    Điều 18. Vi phạm quy định về hợp chuẩn 1. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về công bố hợp chuẩn, dấu hợp chuẩn hoặc sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn được công bố trong bán buôn, bán lẻ như sau: a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000 đồng đến...
Top