trị giá tính thuế

  1. na tran

    Hỏi Đáp trị giá tính thuế theo loại hình tạm xuất - tái nhập

    chào cà nhà cho em hỏi. Công ty em ký hợp đồng sửa chữa một máy phát điện với một đối tác ở Singapore. Trị giá của máy phát điện là 10.000USD, tiền công sửa chữa là 1.000USD. Công ty làm thủ tục hải quan theo loại hình tạm xuất - tái nhập. Khi làm thủ tục tái nhập, công ty phải khai hải quan...
Top