thuế vat nhập khẩu

  1. Admin

    Nhập Khẩu Trang Thiết Bị Y Tế Với Thuế VAT

    Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan vừa có một số văn bản hướng dẫn áp dụng mức thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu. Theo hướng dẫn tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC, Điểm 1 công văn số 8159/BTC-TCT ngày 18/6/2015, công văn số 17278/BTC-TCT ngày 20/11/2015, công văn số...
Top