thủ tục xuất nhập khẩu gỗ

  1. Admin

    Kinh Nghiệm Thủ Tục Xuất Nhập Khẩu Gỗ

    Thủ tục xuất khẩu gỗ và thành phần gỗ 1. Gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ chỉ được xuất khẩu khi có hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định hiện hành của pháp luật.Khi xuất khẩu, thương nhân kê khai hàng hoá với cơ quan Hải quan về số lượng,chủng loại và chịu trách nhiệm về nguồn gốc gỗ hợp pháp...
Top