thủ tục nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng

  1. Admin

    Kinh Nghiệm Thủ Tục Nhập Khẩu Xe ô Tô Mới Hoặc Đã Qua Sử Dụng

    TH1: NHẬP KHẨU ÔTÔ (đã qua sử dụng) Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BCA- BTC-BGTVT ngày 31/03/2006 Hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng Thông tư 20/2014/TT-BTC ngày 12/02/2014 của Bộ Tài chính Quy định việc nhập khẩu xe ôtô, xe mô tô theo chế độ tài...
Top