thủ tục nhập khẩu thuốc thú y

  1. Admin

    Thủ tục đăng ký nhập khẩu, lưu hành thuốc thú y

    Điều 4. Các trường hợp thuốc thú y phải đăng ký lưu hành 1. Thuốc thú y mới sản xuất, chưa có trong Danh mục thuốc thú y, Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. 2. Thuốc thú y ở dạng thành phẩm, bán thành phẩm lần đầu nhập...
Top