thủ tục nhập khẩu thịt

  1. Bryan Trần

    Thịt Nhập khẩu kiểm soát chất lượng như thế nào ?

    Bộ Tài chính vừa có công văn số 4451/BTC-TCHQ chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu đối với các mặt hàng thịt và sản phẩm từ thịt. Thống kê thịt và sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm nhập khẩu Theo đó, trong 2 tháng đầu năm 2017, Trị giá kim ngạch đạt 12,8...
Top