thủ tục nhập khẩu tấm sợi xi măng

  1. dung hà

    Hỏi Đáp Thủ tục nhập khẩu tấm sợi xi măng -(tấm fiber-cement)

    Cho mình hỏi về thủ tục nhập khẩu mặt hàng Tấm Fiber Cement mặt hàng này có cần đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước không vậy? Chân thành cảm ơn AD!
Top