thủ tục nhập khẩu sơn chống cháy

  1. bom

    Hỏi Đáp Thủ tục nhập khẩu Sơn chống cháy cho vật dụng gỗ, ván và giấy carton

    Chào . Công ty tôi muốn nhập mặt hàng Sơn chống cháy, sử dụng chủ yếu sơn chống cháy cho vật dụng gỗ, ván và giấy carton. Bạn cho biết khi nhập khấu cần phải có giấy phép gì không? Chi phí dịch vụ thường bao nhiêu/cont?
Top