thủ tục nhập khẩu phân bón

  1. Admin

    Quy định cửa khẩu nhập khẩu một số mặt hàng phân bón

    Theo Bộ Công Thương, thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, nhằm giảm...
  2. Admin

    Sửa quy định quản lý ngành phân bón

    Theo ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), Nghị định 202 năm 2013 về quản lý phân bón đã bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng với yêu cầu quản lý thực tế. Các sản phẩm phân bón phát triển ồ ạt, thiếu định hướng dẫn tới mất cân đối giữa phân bón vô cơ và hữu cơ; không kiểm...
Top