thủ tục nhập khẩu máy tính

  1. Nhut Tran

    Tp.HCM Thủ Tục Nhập Khẩu Màng Hình Máy Tính

    Giới Thiệu Về Nhập Khẩu Màng Hình Máy Tính Các loại màn hình tinh thể lỏng LCD, Plasma đã qua sử dụng, Đã qua sử dụng cấm nhập khẩu thì màn hình máy tính loại LCD đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu. Căn Cứ Pháp Lý Quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011...
Top