thủ tục nhập khẩu máy sấy tóc

  1. Nhut Tran

    Tp.HCM Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Sấy Tóc

    Căn Cứ Pháp Lý Nhập Khẩu Máy Sấy Thông tư 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KHCN. Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009 về việc ban hành QCVN 4:2009/BKHCN, có hiệu lực từ ngày 01/6/2010...
Top