thủ tục nhập khẩu máy phát điện

  1. Nhut Tran

    Thủ Tục Nhập Khẩu Máy Phát Điện Cũ

    Giới Thiệu Về Máy Phát Điện Có hai loại máy phát điện chính là: máy phát điện một chiều (Dinamos) máy phát xoay chiều (alternators) Loại 1: Công suất trên 375 kVA nhưng không quá 750 kVA Lọai 2: Công suất 1000KVA - 800KVA . Thủ Tục Nhập Khẩu Phát Điện Thủ tục nhập khẩu máy phát điện mới...
Top