thủ tục nhập khẩu máy móc

  1. Nhut Tran

    thủ tục hải quan máy xúc cũ, máy cày, máy xới, phụ tùng động cơ máy nông nghiệp

    các loại cần trục, bánh xích, máy đào, gầu ngoạm các loại máy :máy xúc cũ, máy cày, máy xới, phụ tùng động cơ máy nông nghiệp. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ THỦ TỤC KHAI BÁO HẢI QUAN Người nhập khẩu cung cấp các chứng từ: - Vận tải đơn ( Bill ) - Hóa đơn thương mại mà người mua phải thanh toán cho...
Top