thủ tục nhập khẩu máy móc qua sử dụng

  1. Admin

    Thủ Tục Nhập Khẩu Và Giám Định Máy Móc Đã Qua Sử Dụng

    HỒ SƠ, THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ GIÁM ĐỊNH THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng Hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng: ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung 01 bộ tài liệu bao gồm: 1. Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các...
Top