thủ tục nhập khẩu hóa chất

  1. T

    Nhập khẩu hóa chất thuộc danh mục trong lĩnh vực công nghiệp

    Hi add, add cho em hỏi là em có nhập khẩu hóa chất C4H8O(cas: 108-10-1) và chất C4H8O2 (cas: 141-78-6) thuộc danh mục hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Ngoài ra C4H8O2 (cas: 141-78-6) còn nằm trong danh mục phải khai báo hóa chất Ad cho em hỏi em cần làm những thủ tục gì...
Top