thủ tục nhập khẩu hàng dệt may

  1. Nga My - Vinacontrol

    Chỉ còn 2 tháng nữa DN gấp rút thực hiện chứng nhận hợp quy hàng may mặc

    THỜI ĐIỂM VÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP BẮT TAY VÀO THỰC HIỆN CHỨNG NHẬN HỢP QUY DỆT MAY Thông tư 21/2017/TT-BCT ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, QCVN 01:2017/BCT; Thông tư...
Top