thủ tục nhập khẩu đèn trang trí

  1. Nhut Tran

    Tp.HCM Thủ Tục Nhập Khẩu Đèn Pha Lê Trang Trí

    Thủ tục nhập khẩu đèn pha lê trang trí Nếu mặt hàng chỉ là trùm đèn trang trí không có đèn thì nhập khẩu bình thường. Nhưng nếu nhập khẩu đèn trang trí cùng với bóng đèn: Nhóm thiết bị gia dụng phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm: Đèn huỳnh quang ống...
Top