thủ tục nhập khẩu đèn huỳnh quang

  1. Nhut Tran

    Thủ Tục Nhập Khẩu Đèn Led- Đèn Huỳnh Quang

    Căn Cứ Pháp Lý Nhập Khẩu Đèn Led- Đèn Huỳnh Quang Quyết định 04/2017 QĐ-TTg ngày 09/03/2017 của Chính phủ quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng. Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng...
Top