thủ tục nhập khẩu cửa cuốn

  1. Nhut Tran

    Toàn Quốc Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu cửa cuốn

    Thủ Tục Nhập Khẩu Cửa Cuốn, Cửa Kéo Theo thông tư số 15/2014/TT-BXD ,Hàng nhập về kiểm tra kỹ thuật theo quy chuẩn Việt Namthì bắt buộc Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho cửa sổ và cửa đi khi nhập khẩu về kinh doanh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2014/BXD. Riêng đối với của cuốn...
Top